Bildning för framtiden

Bildning har alltid varit centralt i arbetarrörelsen. När ABF grundades stod merparten av Sveriges befolkning utan rösträtt, utan de rättigheter vi idag tar för självklara och utan kunskap att förändra samhället. Tack vare bildningsverksamheten kunde arbetarrörelsen inte bara erövra rösträtten utan också förändra samhället. Bildning och utbildning är till att börja med långt ifrån samma …

Läs mer »