Folkomröstningar och demokrati

Rådgivande folkomröstningar kompletterar en representativ demokrati med folkvalda företrädare. Ett verktyg för att läsa av en befolknings samlade vilja i en väl avgränsad fråga av allmänt intresse. Några bra exempel på detta i Sverige är folkomröstningarna om kärnkraft, EU och EMU. Detta var folkomröstningar med tydliga alternativ som föregicks av omfattande kampanjer, debatter och bildningsverksamhet både …

Läs mer »