Dags att köra igång järnåldersprojektet

Det jag ska börja med är att datera det fynd av sammanlagt 7 urholkade stockar som gjordes 1932 i Häggmyran i byn Skatamark. Stockarna utgör troligen någon form av transportmedel. De hittades i ett samlat fynd, på omkring 0,5-1 m djup, vid dikningsarbete strax efter sjösänkningen. I anslutning till stockarna hittades även ett paddelfragment som jag planerar att datera för att se dess relation till stockarna.

Stockarna är väldigt smala och långa (~30 cm bredd och upp till 5 m i längd) och har förhållandevis lågt fribord och var för sig kan de knappast ha använts för transportmedel. De är av grovt tillhuggen furu med en rak akter (om det nu är ett färdmedel) och i det som då får benämnas fören återfinns en lika grovt tillhuggen ögla där något kan träs igenom horisontellt. Vid fyndtillfället så återfanns en av stockarna med ett bilat ungträd fortfarande genomträtt genom öppningen, detta talar för de tolkningar som framförts om att det kan röra sig om någon form av båtflotte.

Öglan i fören, den grova tillhuggningen ses också tydligt.

Enligt strandlinjedatering kan fynden tillskrivas romersk järnålder-vikingatid. Området ligger i en dalgång som är väldigt flack och trots sjösänkning och dikningar så finns det fortfarande mycket sanka områden kvar i närheten av fyndplatsen. Det finns också skildringar av att sjön var vidsträckt ända in på 1900-tal och sänkningen. Det är alltså inte uteslutet att det kan röra sig om ett än yngre datum, ortsbefolkningen hade dock inget att berätta om fynden när de gjordes. Dateringen är alltså mycket viktig för att kunna relatera fyndet.

I området har ett lösfynd gjorts av en finsk yxtyp daterbar till 1000-tal, det påvisar någon form av aktivitet i området i den känsliga övergångsfasen mellan jägare-samlare och jordbrukare i kustlandet. Det finns andra lämningar som antyder aktivitet under yngre järnålder, det finns även lämningar från stenålder och bronsålder men dessa är knappast aktuella för stockfyndet. Byn Skatamark är för övrigt en av de äldsta (belagd 1409) och största byarna i området trots sin något märkliga placering i förhållande till de andra större byarna, längst in i en tidigt uppgrundad havsvik och långt från de mer centrala bygderna. Den grunda havsviken bör dock ha gett upphov till ett rikt fiske och goda odlings- och betesmarker och byns placering i gränsen mot erämarksområdena har gett goda möjligheter till jakt och skogsbruk.

I denna del av projektet ska jag också påbörja en GIS-studie av området omkring Skatamark men även påbörja en generell landskapsstudie av Norrbotten och norra Fennoskandiens kommunikationsvägar. Kan vi spåra människornas rörelser genom landskapet kan vi också hitta deras boplatser…

Over and out.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s