Adoption, GIS och föredrag

Det är utmanande men oerhört givande att arbeta på ett länsmuseum just pga. att verksamheten vid ett länsmuseum är så mycket bredare än rena uppdragsarkeologiska verksamheter.

För tillfället arbetar jag bl.a. med ett adoptionsprojekt riktat mot Kyrkbyskolan i Gammelstad, en s.k. F6-skola där verksamheten sker från förskoleklass till årskurs 6. Projektet ska omfatta samtliga årskurser inklusive förskoleklassen och tanken är att de ska adoptera fornlämningarna Raä Nederluleå 330 och 593 dvs. kyrkstaden med befintlig bebyggelse och kulturlager samt prästgården. Bägge lämningarna kan med säkerhet föras tillbaka till 1300-tal. Liknande projekt har tidigare genomförts på bl.a. initiativ av Riksantikvarieämbetet genom projektet Adoptera ett framtidsminne.

Tanken med projektet är att öka barns och ungdomars förståelse för vårat gemensamma kulturarv. Kyrkbyskolan med dess direkta närhet till världsarvet Gammelstad, de bägge fornlämningarna samt det kommunala friluftsmuseet Hägnan utgör en perfekt grund för ett pilotprojekt. Den genomsyrande tanken kommer att vara portalparagrafen i KML:

1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö.
   Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.

I projektet kommer en mängd aktiviteter att genomföras som fortfarande är på planeringsstadiet, men den arkeologiska processen kommer att vara i fokus där barnen kommer att få ta del av alla delar av en arkeologs yrke från arkivstudier och bibliotek till själva undersökningen, dokumentation, tolkning, rapportering etc. Ett exempel på aktivitet är att barnen får tolka ett arkeologiskt material, få sina tolkningar presenterade av pedagoger och sedan få se arkeologernas tolkning.

Mycket givande projekt på oerhört många nivåer och som kommer fortsätta till hösten när Kyrkbyskolan kan delta igen.

GIS

Mitt huvudprojekt just nu är annars det stadsarkeologiska register jag håller på att utforma för de arkeologiska undersökningar som genomförts i Gammelstad och Hägnan fram till skrivande stund. En sådan sammanställning har varit efterfrågad under en längre tid då antalet undersökningar är oerhört stort samtidigt som de flesta är av mycket begränsad omfattning (schaktkontroller) vilket har gjort det i princip omöjligt att få en översikt och därmed en samlad bild av de arkeologiska resultaten. Med färdigställandet av detta stads-GIS kommer äntligen en sådan sammanställning att finnas och det kommer därmed finnas möjlighet att ställa nya frågeställningar och resultaten kommer att kunna användas i publikationer och publikt arbete.

Föredrag

Utifrån mitt arbete med Gammelstad och Hägnan har jag också hållit ett antal föredrag, bl.a. ett som var en del av auktoriseringen för världsarvsguiderna samt ett i anslutning till Friluftsmuseet Hägnans utbildning för sina guider. Jag deltog också för Norrbottens museums räkning i NLL:s (Norrbottens läns landsting) satsning på kultur i vården, Kulturentré, som Division Kultur och utbildning anordnade. Nästa begivenhet är att delta i Persmäss i Gammelstad som är en traditionell kyrkhelg i kyrkstaden som numera är ett kulturarrangemang där kulturmiljöpedagogik blandas med konserter, traditionell matlagning bland annat.

Förutom detta så driver jag också ett forskningsprojekt rörande yngre järnålder i Norrbotten, förhoppningen är tillsammans med Carina Bennerhag formulera en forskningsplan för ett mer omfattande projekt efter semestrarna.

Over and out.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s