Vad är värde? En reflektion på Svenskt näringslivs rapport

Värde är en högst subjektiv term… I sin rapport ”Konsten att strula till ett liv” sätter Svenskt näringsliv likhetstecken mellan värde och ekonomisk nytta/tillväxt. Utifrån detta drar de slutsatsen att utbildningar som enligt dem sällan leder till jobb bör bestraffas i form av sänkta studiebidrag och höjda lån inom de utpekade ämnesområdena humaniora och konst.

Man argumenterar för bl.a. att arbetslösa ungdomar söker sig till studier (underförstått humaniora och konst) för att undvika att arbeta…  Vad är det för människosyn? Jag själv känner inte alls igen mig i den bilden… Vem vill inte klara sig själv, ha ett eget boende och göra rätt för sig? Var kommer denna fruktansvärt förvridna bild av dagens ungdomar som någon form av parasiter som inte vill bli vuxna utan vill tära på samhället?

Ett annat argument man lyfter fram är att man vill få slut på s.k. hobbykurser som inte leder till någon direkt ekonomisk nytta, man lyfter då fram en Harry Potter-kurs från Linnéuniversitetet, en kurs i Ortnamn…jag kan nämna fler som Dinosauriernas tid eller varför inte Kemin i köket… Men då är vi återigen inne och värderar kursinnehåll, program och ämnen i relation till ett ekonomiskt värde. De har en poäng att vi bör få slut på kurser som inte är relevanta i relation till utbildningen du läser, kurser som till 90% utgör sommarkurser. Sommarkurser har en tendens att utformas av lärosätena till innehållslösa, lätta och ej kostnadstyngda (dvs. de har få lärarledda timmar) för att locka studenter som ej har arbete under sommaren.

Denna typ av kurser är sällan relevanta för utbildningen man läser (vilket gällde även inom mitt ämne arkeologi) och lärosätena lägger ytterst lite energi på kvalitetssäkringen. I slutändan blir det alltså enbart ett sätt för arbetslösa studenter att försörja sig, klara livhanken över sommaren och detta med lånade pengar. De får sällan ut särskilt mycket av, för utbildningen, relevant kunskap.

Detta löser vi inte genom att straffa lärosäten och ämnesområden som humaniora och konst samt enskilda studenter genom att sänka bidrag, anslag och studiebidrag. Vi löser det genom att angripa kärnan i problemet vilket idag är resursfördelningssystemet inom högskola och universitet och det faktum att studenterna befinner sig utanför de sociala trygghetssystemen samt den mycket undermåliga kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning. Dessa kärnproblem har i sin tur grund i attityder och okunskap, samma attityd och okunskap som Svenskt näringsliv uppvisar.

Men vad är då värde? Ja…jag har insett i mina ringa år på denna planet att det primära värdet är inte vad vi gör för att försörja oss här i livet, även om det må vara vad vi gör bäst eller vad vi råkar tycka vara vad gör vi bäst. Det vi lever på och förmerar oss i är relationer… Relationer mellan människor och möten oss emellan är det vi bygger vårt samhälle på. Ekonomin är inte det vi lever för, ekonomin kan i sig självt aldrig lösa våra problem åt oss…det kan bara vi själva göra. Ekonomin är ett verktyg för oss att forma det samhälle vi vill ha, inget annat.

I dessa möten och relationer mellan människor, i de situationer där människan måste finnas för att sätta gränser, regler och ambitioner…där kommer humanister och samhällsvetare in, konstnärer och kulturarbetare, kommunikatörer och omvärldsanalytiker….kort och gott samtliga. Där har våra kompetenser sitt absolut största värde och där är de oumbärliga.

Men tyvärr har värde sällan en humanistisk tolkning….värdet är idag det man kan uppmäta i ett materiellt värde och omsätta i ett annat materiellt värde. Det är detta som Svenskt näringsliv hade som utgångspunkt när de formulerade sin rapport och det är också det som är deras fall då de uppvisar en stor okunnighet om vad ämnet humaniora tillför till samhället.

Utan humaniora skulle språkkunskaper saknas såsom översättare och tolkar, kommunikatörer och omvärldsanalytiker samt generellt kompetenta och kritiskt tänkande akademiker med oanad förmåga att anpassa sig och vara flexibla. Utan humaniora hotas också demokratin i grunden då kunskaperna om det demokratiska systemet sprids via humanister…t.ex. är lärare och journalister i grunden även de humanister. 

I det allt mer globaliserade samhället med ökad specialisering och en växande tjänstesektor kommer de humanistiska kompetenserna att efterfrågas allt mer, konst och kultur kommer bli allt viktigare för samhället och människorna som lever i det för en fast förankring i vem de är och var de kommer ifrån. Historielöshet i ett samhälle är även det ett reellt hot mot demokratin.

Den ekonomiska definitionen av värde påverkar idag alla sektorer i samhället… Allt ska vara lönsamt och gå med vinst! Förskolor, skolor, vård, kultur…. allt ska konkurrensutsättas och ”effektiviseras”. Idag finns inget värde som värderar något annat än ekonomisk vinning, det är därför vi ser en vilja från bl.a. Kulturdepartementet att utsätta arkeologin i Sverige för fri konkurrens trots att det försämrar det vetenskapliga värdet av undersökningarna och förstör vårt gemensamma kulturarv. Det är också i detta ljus vi bör se Svenskt näringslivs rapport.

Det är med andra ord dags för humaniora att sätta ett nytt värde på agendan…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s