Bebyggelsearkeologi och pedagogik

Det kan sammanfatta vad jag sysslar med just nu. Kyrkbyskoleprojektet ångar på för fullt och tar en hel del tid men nu närmar sig äntligen överlämningen av fornlämningarna och kulturmiljön i Gammelstad, det blir högtidligt och en intresseväckande start på projektet för barnen på skolan…mer säger jag inte för tillfället, kan ju inte avslöja allt här innan vi genomfört det!

Annars befinner jag mig för tillfället i ortnamnsforskningens härliga värld. I arbetet till en artikel jag arbetar på ingår, förutom de daterade stockbåtarna i Skatamark och detaljstudien av miljön kring byn och dess etablering, en bebyggelsearkeologisk studie av den fasta bebyggelsens framväxt i Norrbotten. Det är ingen som arbetat på det området sedan Thomas Wallerström och hans avhandlingsarbete under 1990-talet. Då saknades de verktyg i form av GIS som vi har nu vilket möjliggör arbete på en helt annan nivå. Nu är jag inne i slutarbetet med att sammanställa ortnamnsforskningen för de medeltida byarna i Norrbotten i en databas, namnen ska kategoriseras utifrån bl.a. ursprung och en uppskattning av deras respektive etablering.

Det tar tid att sammanställa databasen men när det är klart innebär det att jag kan börja arbeta med GIS på ett mer effektivt sätt än tidigare, redan nu kan intressanta tendenser i materialet observeras både kronologiskt och även i viss mån för ursprunget av bebyggelsen.

Man har inom den äldre historieforskningen ansett att den fasta bebyggelsen (jordbruksbebyggelse på året runt-basis) etablerats på initiativ av svenska kronan, aristokrati och kyrkan som en del av en medveten politik efter Nöteborgsfreden (1323) i syfte att inlemma Norrbotten i det svenska riket. Man ansåg även att området i princip var obebott när koloniseringen tog sin början.

Denna tolkning av de fragmentariskt bevarade skriftliga källorna är för enkel och jag kan redan nu se att bebyggelsens tillblivelse är betydligt mer komplicerad än denna med ett oerhört varierande tidsdjup och ursprung. Arbetet fortsätter…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s