Hur växer en kommun? Vad händer efter Petersen?

Det är naturligtvis en väldigt komplex fråga. I min fråga så ligger fokus rätt naturligt på Luleå kommun. Efter en smått sensationell framgång så har nu det sittande kommunalrådet Karl Petersen definitivt tagit död på all spekulation om hans eventuella fortsättning som ledare för socialdemokraterna i Luleå kommun

Oavsett var man står politiskt så måste man erkänna att Petersen har lyckats förena politik och civilsamhälle, i synnerhet näringslivet, i en strävan mot gemensamma mål. Har man läst lite politisk historia så kan man tydligt se spåren av en traditionell socialdemokratisk politik när den var som mest framgångsrik: politiken kan och ska leda.

Naturligtvis finns det alltid brister i den förda politiken men det går inte att ta ifrån Petersen att det är han som möjliggjort bygget av Kulturens hus, omdebatterat åtminstone sedan 1900-talets första hälft, och därmed öppnade upp för ett lyft får såväl kulturliv som byggsektor.

Det som inte lyckats lika väl är befolkningsökningen. Ett mål om 10 000 nya lulebor är ambitiöst och de planer som nu genomförs och som finns i rören kommer gott och väl att täcka bostäder för dessa 10 000 plus lite till. Men då räcker det inte med att inflyttningen endast är blygsamma 300-500 invånare per år. Visserligen kan man hävda att vi är precis i början av byggandet och att det kommer att komma kraftiga ökningar när dessa börjar ge genomslag, detta är dock en osäkerhetsfaktor.

Tidigare politik bedrevs utifrån förutsättningarna att man skulle se till att det fanns jobb, då kom människorna. Den nuvarande politiska agendan i kommunen betonar en god livsmiljö och lätt tillgängligt boende som attraktionsfaktor, då kommer människorna och sedan löser de sin arbetssituation.

Jag tror nog snarare på en kombination. Det har inte byggts bostäder i Luleå kommun under tidigare mandatperioder då kommunstyrelsen dominerades av IF Metall, därav den enorma bristen idag. Då kan jag anse att det kraftiga fokuset på bostäder idag är motiverat, likaså satsningen på kulturlivet. Finns det inget kulturutbud så saknas det också anledningar att flytta till kommunen.

Frågan är vad man missar när det finns två sådana starka fokus: bostäder och kultur? Det måste naturligtvis finnas ett fokus på att skapa arbeten och, kanske ännu viktigare, skapa en större bredd av högre utbildning på orten.

Med etableringen av Facebooks serverhallar sattes Luleå kommun i än större grad än tidigare på världskartan, det öppnade också upp för fler etableringar, arbetstillfällen och forskning.

Luleå är och förblir, som största tätort, bromsen för utflyttningen från Norrbotten och därför är en befolkningsökning oerhört viktig, man måste uppnå en ”kritisk massa”. I den här strävan utgör universitetet en väldigt viktig aktör, det har en nyckelfunktion, det här kan man se t.ex. för Umeås del. Utbildningarna måste breddas och profilen av ett tekniskt universitet möjligen tonas ned något. Visst är det viktigt med de mycket kvalitativa tekniska utbildningarna som är nära kopplade till näringslivet men det är minst lika viktigt att utöka utbudet med humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar för att norrbottniska ungdomar inte ska hamna i Umeå eller något universitet längre söderut.

Jag tror att för att Luleå kommun ska kunna uppnå sina 10 000 nya kommuninvånare måste de blivande kommunalråden (oavsett partifärg) efter valet 2014 fortsätta på det program som stakats ut men med än mer fokus på att integrera Luleå Tekniska Universitet och studenterna med samhället. De måste också fortsätta ha fokus på helheten, att inte stirra sig blinda på att ”förvalta” Petersens arv utan med kreativitet och idéer gå vidare med arbetet att skapa en livskraftig kommun med en stark politik, ett stark näringsliv, en bred och kvalitativ kultur och goda utbildningsförutsättningar.

I ett starkt Luleå ligger också nyckeln till ett starkt Norrbotten. Det är mitt budskap till de kandidater som strävar efter att ta över rodret efter Petersen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s