No-go areas för svensk gruvnäring!

I en artikel i Piteå-Tidningen den 20/6 i år konstaterades det att av 19 undersökningstillstånd (avser prospektering) beviljade i kommunerna Piteå, Arjeplog, Älvsbyn och Arvidsjaur låg 13 i naturreservat.

Ronny Edin, vid intervjutillfället naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten men nu pensionerad, kunde inte minnas att myndigheten någonsin sagt nej till prospektering inom skyddade naturområden. Enlig Edin har länsstyrelsen som policy att tillåta undersökningar (prospektering) inom skyddade naturområden.

Han berättar vidare ”att den allmänna nyttan av att få vet vilka mineraler som finns i marken väger tungt” enligt gällande lagstiftning samt att ”dessutom hägrar arbetstillfällen och inflyttning till kommunerna, om en gruvbrytning skulle bli av”. Det är länsstyrelsen som avsätter naturreservat och är även de som måste ge sitt medgivande till prospektering inom dessa och annan skyddad natur (som Natura 2000) även om Bergsstaten gett undersökningstillstånd till ett bolag.

Dock kan kommunerna idag även bilda naturreservat och upphäva detsamma, detta har gjort att kommunerna i många fall kan hindra eller ställa krav för på naturreservatsbildande. Edin fortsätter ”vi har gjort uppåt 150 nya naturreservat i länet sedan 2004. Flera kommuner har varit emot det. För att få sanktion från kommunerna att bilda de här reservaten så har kommunerna oftast krävt att här ska prospektering få ske”.

Naturreservat kan enligt miljöbalken bildas med syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behovet av områden för friluftsliv. Naturreservat kan även bildas för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Ett område skyddat som naturreservat innebär för en vanlig privatperson en rad inskränkningar:
– Det är förbjudet att hacka, gräva, spränga eller på annat sätt orsaka skadegörelse på berg, sten eller jord.
– Man får inte bryta kvistar, gräva upp växter eller skada levande eller döda träd.
– Det är inte heller tillåtet att i området tälta mer än två dygn eller att göra upp eld.
Vi har alltså en lagstiftning som är hård gentemot privatpersoner men som i princip ger fria tyglar för prospekterande gruvbolag.

Rent principiellt innebär det alltså att följande scenario kan inträffa:

Du som utländsk eller inhemsk turist beger dig iväg från stadslivets stress för att njuta av ett naturreservat i friluftssyfte, du sätter upp tältet en bit innanför reservatsgränsen, stannar i tre dagar, bryter några kvistar för att göra upp en liten eld på kvällen, ni gör upp den vid reservatsskylten i tron att det är tillåtet där. Dagen innan ni ska åka, kommer en tjänsteman från länsstyrelsen, hen bedömer att ni varit på platsen längre än två dygn och ser att ni gjort upp eld. Därefter sker en anmälan av ert lagbrott till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Det här händer faktiskt.

Några veckor senare beviljar länsstyrelsen tillstånd för Merovingian Minerals, ett utländskt gruvbolag, att undersöka (prospektera) i samma naturreservat. Deras prospektering innebär att köra in med fyrhjulingar och tunga banddrivna borriggar i terrängen. I arbetet så kör de sönder bl.a. ett antal bäckar och mindre vattendrag, borriggen trycker sönder lösare mark och kör ned växtligheten, fyrhjulingen river upp det tunna torvlagret och orsakar stora sår i den känsliga marken. Borrhålen leder till berggrunden påverkas och förorenar grundvattnet.

Vem har begått det största miljöbrottet? Jag har själv sett de spår som prospektering efterlämnar. Det är inget som bör äga rum i naturreservat eller annan skyddad natur överhuvudtaget.

Frågan om att stoppa prospektering i ett tidigare skede måste alltså diskuteras, något som enligt Edin har blivit mer och mer aktuellt. Han säger vidare ”om vi i förväg vet att här blir svårt att få till en gruvbrytning i framtiden, på grund av naturvårdsintressen, skulle vi kanske kunna vara tydligare i våra yttranden. Att bolagen ska lägga ned pengar på prospektering i sådana områden känns ju inte ekonomiskt försvarbart”.

Maria Isaksson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Arjeplog och Arvidsjaur, menar i en annan del av artikeln ”att reservaten kommit till av en anledning, att det finns en natur värd att skydda. Att man då ger undersökningstillstånd där känns väldigt bakvänt”.

Det hon är rädd för är att ju längre processen fortgår, ju mer kapital som bolagen investerar i projektet, desto svårare blir det att försvara naturskyddsintressena. Därför borde prospektering i skyddade områden stoppas direkt enligt Isaksson.

Där kommer debatten om s.k. no-go areas in. I vissa områden som t.ex. skyddade naturområden, så kallade ”no-go areas”, är gruvdrift inte lämplig och detta bör uppmärksammas redan inför prospekteringen. Debatt pågår globalt om no-go areas inom gruvindustrin och dialog förs mellan International Union for Conservation of Nature, IUCN, och International Council of Mining and Metals, ICMM, om biologisk mångfald och gruvdrift. I dagens läge säger ICMM:s hållbarhetsprinciper att gruvföretag ska respektera områden som enligt lag ska skyddas samt Världsarvsområdena.

Den här debatten måste föras i Sverige också, det får helt enkelt inte vara så att vi har en lagstiftning som gäller för medborgarna medan bolag helt eller delvis är undantagna från den.

5 tankar om “No-go areas för svensk gruvnäring!

    • Haha, bor du i Norrbotten kan du ju alltid börja med att kryssa mig i nästa val. Skämt åsido, rösta röd-grönt så hjälper du fram våra gemensamma synpunkter om miljö och hållbar utveckling. Mitt parti är kanske inte så väldigt tydlig i dessa frågor just nu men eftersom de måste samregera med MP och V så kommer det att bli förändring även på detta område.

  1. Pingback: Politik är att vilja. Vad vill jag? | En humanist i arbetslivet

  2. Pingback: Kaliber: Malmjakt i skyddad natur | En humanist i arbetslivet

  3. Pingback: Sverige behöver en ny mineralpolitik | En humanist i arbetslivet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s