Vill du samtala om en klimatpolitik för framtiden?

Bryr sig dina svenska EU-politiker om miljön? Det är en fråga som Naturskyddsföreningen ställer sig i deras nyligen publicerade granskning av Sveriges 20 EU-parlamentarikers agerande i sina uppdrag under perioden 2009-2014. I granskningen har man gett varje EU-parlamentariker individuella miljöbetyg baserade på fyra olika områden; dels deras röstbeteende i miljörelaterade omröstningar, dels deras miljöengagemang som man bedömt genom att gå igenom parlamentarikernas arbete i parlamentet något som konkret inneburit att man granskat 2324 debattinlägg och 440 betänkanden och yttranden, dels har man hämtat in parlamentarikernas egna berättelser och slutligen har man vägt in Naturskyddsföreningens egna observationer i kontakten med de svenska parlamentarikerna, dels direktkontakt men även via parlamentarikernas aktiviteter i sociala medier.

Bryr sig då våra EU-politiker om miljön? Ja. Eller rättare sagt vissa. Socialdemokraterna har gjort stora ansträngningar på det miljöpolitiska området. Parlamentarikerna Marita Ulvskog och Åsa Westlund har bland annat medverkat till att EU nu ska se över kemikalielagstiftningen och fasa ut hormonstörande ämnen, de har arbetat för mer ambitiösa klimatmål, ett stärkande av landsbygdsutvecklingen och bindande mål för utbyggnad av förnyelsebar energi och energieffektivisering. Ulvskog har dessutom varit den svenska parlamentariker som stått för flest miljörelaterade inlägg i EU-parlamentet under hela perioden. De socialdemokratiska parlamentarikerna var också centrala i arbetet för att reformen av EU:s fiskeripolitik gick igenom.

De svarta fåren återfinns i det liberala och folkpartistiska blocket i parlamentet. I synnerhet är det moderaterna som inte bara uppvisar ett ointresse av miljö utan aktivt motarbetar progressiva förslag och förespråkar en bakåtsträvande klimatpolitik. Samtliga av moderaternas fyra parlamentariker, Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark och Anna Ibrisagic, har konsekvent röstat emot miljöförbättrande förslag och har i de allra flesta fall förespråkat en bakåtsträvande klimatpolitik.

Nu på torsdag den 24/4 kommer just Marita Ulvskog till Luleå och vid ett öppet möte kommer vi att ha möjlighet att samtala med henne om vikten av att gå och rösta i EU-valet, hur vi utformar en klimatpolitik för framtiden och hur klimatomställningen också skapar sysselsättning och gröna jobb. I samtalet deltar även Lars Andersson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrbotten som bl.a. kommer att lyfta viktiga frågor för Naturskyddsföreningen i länet men även erfarenheter från påverkansarbetet gentemot de politiska partierna i miljö- och klimatfrågor och varför de anser att valet till Europaparlamentet också är ett viktigt miljöval.

Ni är alla därför varmt välkomna till Kulturens hus och lokalen Olga Bardh kl. 13.30 på torsdag, kom och lyssna, ställ frågor och var med och påverka. Skriv för all del era frågor till mig här eller via mail: harnesknils@gmail.com om ni inte kan närvara så kan jag ta med dem. Jag kommer att moderera samtalet och det är socialdemokraterna i Luleå som anordnar evenemanget.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s