Ett fantastiskt år i kulturens tjänst

Visst, jag jobbar som arkeolog vanligtvis så jag har med rätta varit i kulturens tjänst egentligen ända sedan jag blev yrkesverksam. Men det har varit i kulturarvssektorn och på handläggarnivå och inte i ett strategiskt och kulturövergripande perspektiv som mitt senaste år på staben för Kultur och utbildning.

För bra precis ett år sedan fick jag chansen att ta tjänstledigt för att bli vikarierande utvecklingsledare. Detta är något som mina chefer, dels på museet men även på divisionen, ska ha stort tack för och beröm för. Att ha den möjligheten till rörlighet inom en verksamhet är en stor styrka och visar på ett modigt och framsynt ledarskap. Det är inte alldeles självklart att jag med en magisterexamen i arkeologi skulle vara lämpad för att driva strategiskt utvecklingsarbete på divisionsstaben. Åtminstone inte på pappret. Som tur var så hade både min närmsta chef, museichefen och divisionschefen en bra bild av mig som person och en god uppfattning om mina förmågor och kompetenser.

Var femte rekrytering idag misslyckas enligt Svenskt Näringsliv. En fråga jag då ställer mig är om man verkligen alltid har en god bild av vilka kompetenser man dels besitter inom den egna organisationen eller om man för den delen alltid ser den kompetens man behöver. Mina egna erfarenheter från dels fackliga ärenden jag hanterat men även från mitt personliga yrkesliv är att förmågan att se utanför de traditionella examina efter rätt kompetens inte alltid är den bästa. Istället för att se till vilka kompetenser medarbetare och sökande besitter fastnar rekryteringar i de formella ”facken”.

Jag menar inte att relevant utbildning kan eller ska negligeras, däremot menar jag att många kompetenser är sektorsövergripande. Som uppdragsarkeolog besitter du exempelvis erfarenhet från projektledning av små till stora projekt (mångmiljonprojekt) med allt vad det innebär från arbetsledning, administration, kommunikation med uppdragsgivare, upprättande och uppföljning av budget och planering. Man besitter även erfarenhet av GIS, mätteknik och andra tekniska system som används i de allra flesta konsultverksamheter idag. Därtill besitter man ett arbetssätt som redan från grundnivå är tvärsektoriellt och ämnesöverskridande.

Jag är glad över att Elisabeth Lax, divisionschef på Kultur och utbildning, såg mina kompetenser och potential och att jag fick chansen att visa att det både är möjligt och positivt med en rörlighet inom större organisationer som landstinget. Jag menar att det både är en möjlighet att hitta rätt kompetenser inom organisationer vilket i sig bör vara en morot för de allra flesta verksamheter, oavsett offentlig eller privat, då det helt enkelt är en effektiv användning av resurser istället för att alltid lägga tid och resurser på en nyrekrytering. För medarbetaren är det en möjlighet att prova på något nytt, att bredda sig, få nya erfarenheter och möjlighet till kompetensutveckling. En rörlighet i verksamheten skapar också nya möten, bryter sönder invanda tankemönster och rutiner och ger en större möjlighet till verksamhetsutveckling.

För mig personligen har året på staben för Kultur och utbildning gett massor. Som medarbetare på Norrbottens museum har jag till att börja med fått en större förståelse för vår verksamhets del i den större helheten. Jag har också fått erfarenhet av det strategiska arbetet med regional kulturutveckling, av att identifiera utvecklingsområden och driva utvecklingsprojekt som exempelvis förstudien för resurscentrum för litteratur och Cultural Planning i Pajala. Mitt år på staben har också gett mig insikt om nödvändigheten för hela länet att samverka för att komma framåt. Detta gäller inte bara i kulturfrågor utan även i andra, exempelvis kommer det att krävas än mer samverkan kring gymnasieskolan på grund av befolkningsutvecklingen.

Den modell för samverkan som finns kring kulturpolitiken och kulturplanen i Norrbotten är ett väldigt bra exempel, ta bara det faktum att över 700 personer har varit delaktiga på alla nivåer i att bidra till länets kulturplan!

Årligen besöker staben dessutom länets alla 14 kommuner, man träffar länets kulturchefer och kultursekreterare för att diskutera gemensamma frågor 5-6 gånger per år, man möter länets konst- och kulturutövare årligen vid särskilda konst- och kulturområdesdialoger och man besöker samtliga verksamheter som får verksamhetsbidrag, över 70 verksamheter! Till detta kommer kulturplanens arbetsgrupper som idag är 12 till antalet i vilka representanter för allt från det professionella kulturlivet, amatörer, det fria kulturlivet, civilsamhället och en rad andra grupper finns med. Representationen ska skildra bredden i samhället, dels geografiskt, kön, etnicitet, ålder men också arbetsgruppens fokusområde, idag spänner dessa områden från nationella minoriteter och kultur och hälsa till litteratur och kulturmiljö.

Detta är bara de årligen återkommande och inplanerade dialogerna, utöver det tillkommer de över tid upparbetade nätverken samt andra referens-, arbets-, projekt- och styrgrupper som ger en löpande dialog och input till arbetet med att utveckla kulturlivet i Norrbotten.

Jag vill därför återigen tacka framför allt Elisabeth Lax för förtroendet och möjligheten jag fick och ett fantastiskt år. Jag kommer definitivt att sakna arbetet på den strategiska nivån, alla möten med människor från hela länet som samtliga brinner för kultur och de underbara kollegorna. Jag känner dock att beslutet var riktigt att gå tillbaka till min tjänst på museet i förtid då det annars finns en risk för intressekonflikt mellan min roll som tjänsteman och som fritidspolitiker. Jag vill kunna driva kulturpolitiska frågor med ryggen fri vilket på sikt hade blivit svårt, framför allt under ett valår. Jag går därifrån med en otrolig massa erfarenheter och kontakter rikare och ser fram emot att utvecklas på Norrbottens museum.

Jag vill även tacka för den fina avslutningsdikten jag fick av Elisabeth och kollegorna Sista dagen här på jobbet, eller nästan:

Sista dagen här på jobbet,

eller nästan, som det är

vill vi tacka för din insats

både jobb och familjär

Data för kultur och männskor,

arbetsgrupper, följa upp

Pajala och litt(e)raturen

också varit under lupp

Tänk på att egentligen så var det

inget som du redan gjort

men lugnt och tryggt och kris förutan

har det ändå gått som smort

In i staben har du medfört

fläkt av politikens röst

och nu får du verkligt blomma

och vi, hos andra söka tröst

Så vi säger tack för tiden och allt

arbete du gjort.

Det har varit roligt med dig och

det du utfört har gått som smort

Och:

När vi politik vill prata

ja, vem landar vi då- hos

jodå, självklart hos vår Nisse

divisionens Röda Ros

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s