Alla elever, inte bara några

Utbildningen i Sverige ska vara likvärdig. Den ska hålla samma grundläggande kvalitet oavsett om du bor på landsbygden, i förorten eller centralt i någon av våra större städer. Tyvärr är det inte så. Idag är det svårt att upprätthålla och erbjuda en undervisning av samma, höga kvalitet inom kultur och digital kompetens utanför våra större städer.

I grundskolans läroplan står det tydligt formulerat att eleverna ska kunna ”använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud”. De ska också kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.

Vår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) menar att det inte går att få helt likvärdiga villkor för elevernas undervisning i kultur och digital kompetens. Hon menar däremot att regeringen å andra sidan skärpt kraven på skolan, bland annat genom att göra skolbibliotek obligatoriskt och framför allt genom Skapande skola.

Skapande skola är i korthet en reform som medfört att det är upp till de enskilda skolorna och kommunerna att söka pengar för att lägga på professionell kultur, exempelvis teaterbesök eller att man hyr in konst- och kulturutövare som gör projekt med eleverna.

En utvärdering av Skapande skola visar tyvärr att det bara nått 55 % av Sveriges elever, att insatserna har haft svag förankring i undervisningen och att det är svårt att visa några bestående resultat annat än att det varit ett kul och inspirerande inslag. Utvärderingen varnar för att Skapande skola också riskerar att urholka skolornas estetiska undervisning då den kan ersättas med projekt från Skapande skola.

Skapande skola riskerar att ge mindre kultur i skolan än det motsatta.

Regeringens satsning på skolbibliotek är också en tvivelaktig framgång. 210 000 elever saknar fortfarande tillgång till ett skolbibliotek trots att det är ett lagkrav sedan 2011. I Norrbotten saknar närmare 35 % av länets 217 skolor skolbibliotek. Skolbiblioteken är en viktig pedagogisk resurs. Biblioteket stärker elevers digitala och språkliga kompetens och forskning visar att de bidrar till att elevers måluppfyllelse ökar.

På nationellt plan strävar vårt parti för att de estetiska ämnena ska stärkas och återinföras i gymnasieskolan, något som regeringen tagit bort. Vi vill stärka länsinstitutionerna, det fria kulturlivet och studieförbunden eftersom vi vet vad de innebär för kultur i hela landet. Även tillgången till skolbibliotek är en viktig fråga och vi har som parti sagt att vi ska följa utvecklingen och är beredda till insatser för att de skolor som inte efterlever lagen ska få möjlighet att göra det.

För mig som socialdemokrat är det självklart att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek och kulturundervisning i världsklass. Alla, inte bara några. Det är en fråga om jämlikhet.

Nils Harnesk, (S)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s