Socialdemokraterna i Norrbotten säger nej till ISDS!

I helgen (18-19/4) hade Socialdemokraterna i Norrbotten distriktskongress i Kiruna. Debatterna var många och bitvis heta. Det var däremot en fråga som stod ut både sett till intensiteten och djupet i debatten: motionen från S-studenterna i Luleå om att stoppa ISDS.

ISDS, som står för Investor State Dispute Settlement, är ett verktyg för hur företag ska kunna stämma stater för uteblivna vinster. Systemet är utformat för handel med instabila eller icke-fungerande stater för att skydda företag mot exempelvis förstatliganden och andra inskränkningar som skulle äventyra deras investeringar. Kort och gott är det ett investeringsskydd.

Den föreslagna klausulen i TTIP-avtalet, ett handelsavtal som håller på att arbetas fram mellan EU och USA, är särskilt kontroversiell då den innebär att alla skiljedomsmål mellan företag och stater ska avgöras vid speciella internationella domstolar som inte står under nationell lagstiftning och inte erbjuder offentlig insyn.

ISDS riskerar att göra intrång på demokratiskt fattade beslut vilket det inte saknas exempel på när det tillämpats i andra handelsavtal. I Kanada stämmer det amerikanska företaget Lone Pine den kanadensiska staten på 1,6 miljarder kronor på grund av att delstaten Quebec infört ett tillfälligt förbud mot fracking.

Svenska Vattenfall stämmer Tyskland för beslutet att fasa ut kärnkraften.
Vattenfall kräver skadestånd på ca 32 miljarder kronor. Som en jämförelse ligger den svenska försvarsbudgeten på 41 miljarder kronor.

Holländska Achmea har stämt Slovakien för att man förbjudit privata vinster kopplat till välfärdssektorn. Slovakien tilldömdes i en skiljedomstol att betala holländska Achmea 22 miljoner euro. Slovakien har försökt få beslutet ogiltigförklarat, men hittills utan framgång.

Motståndarna till ISDS är många. Frankrikes socialdemokratiska handelsminister Matthias Fekl gjorde det tydligt att TTIP inte är aktuellt så länge ISDS är en del av det. Tyska socialdemokraterna, det tyska facket, den amerikanske ekonomipristagaren Joseph Stiglitz och tidningen The Economist är några andra.

I Sverige är samtliga fackliga centralorganisationer, LO, TCO och Saco, med sina 3,3 miljoner medlemmar, för handelsavtalet men mot ISDS-klausulen.

Detta är bara några exempel på hur ISDS missbrukats och det riskerar att bakbinda folkvalda. Den här typen av investeringsskydd hör inte hemma i avtal mellan stater med stabila och tillförlitliga rättssystem. I brittiska tidningen The Guardian kan man läsa om hur dessa näringslivsdomstolar fungerar:

Reglerna (för ISDS) upprätthålls av tribunaler som saknar det juridiska skydd som vi har i våra nationella domstolar. Utfrågningarna hålls bakom stängda dörrar utan insyn. Domarna är bolagsjurister av vilka många jobbar för företagen vars fall de ska pröva. Medborgare och samhällen som påverkas av deras beslut har ingen rättslig talan. Det finns ingen möjlighet att överklaga dessa skiljedomstolars beslut trots att besluten kan överordna de som fattats i folkvalda parlament och domslut i respektive lands högsta domstol.

En jurist som arbetar i en ISDS-tribunal säger såhär om sitt arbete:

”När jag vaknar på natten slutar jag aldrig förundras över att suveräna stater har gått med på investeringsskydd överhuvudtaget… Tre privatpersoner blir anförtrodda med makten att, utan möjlighet till överklagan, granska och ompröva alla beslut fattade av regering och domstolar och alla lagar och regleringar beslutade av folkvalda parlament.”

Medborgarna är fullständigt rättslösa i dessa sammanhang. Vi kan exempelvis inte använda ISDS för att kräva bättre skydd från globala företags girighet. Den internationella organisationen The Democracy Center, en organisation som verkar för att hjälpa medborgare världen över att bättre förstå och påverka politiska beslut, beskriver ISDS och denna typ av investeringsskydd som ett ”privatiserat rättssystem för globala företag”.

Debatten på kongressen var intensiv och representanter från ett flertal arbetarekommuner gick upp och höll insatta och viktiga inlägg och yrkade bifall till motionen, bl.a. Luleå, Piteå och Gällivare. Mot bifallet stod distriktsstyrelsen som ville besvara motionen, vilket man kan beskriva som en snällare variant av avslag.

Distriktsstyrelsens argument var splittrade. Bland annat menade man att man ville invänta ett färdigt avtal, att partistyrelsen var emot ISDS i sin nuvarande form, att regeringen arbetade med frågan, att riksdagsgruppen arbetade med den, att vi skrivit under FN-konventionen om transparens i investeringstvister, att förhandlingarna nu var tillfälligt pausade och en rad andra argument.

Andemeningen var att kongressen i Kiruna inte behövde ta ställning till frågan trots att motionen om att stoppa ISDS var en av kongressen absolut viktigaste frågor. Efter hand debatten fortskred blev det allt mer uppenbart att distriktsstyrelsens argument inte höll. Socialdemokraterna i Norrbotten är inte partistyrelsen, vi är inte regeringen, vi är inte riksdagsgruppen. Att Sverige undertecknat en konvention om transparens i investeringstvister är irrelevant om man anser investeringsskydd överhuvudtaget inte hör hemma i avtal mellan stater med stabila och tillförlitliga rättssystem och om man är för en fri och obunden demokrati.

Lika irrelevant är det att partistyrelsen uttalat sig emot ISDS i sin nuvarande form eftersom man fortfarande är för ett investeringsskydd. Att förhandlingarna om handelsavtalet TTIP pausats är också det irrelevant, de är inte avbrutna och därmed måste partiet också ta ställning till dess innehåll. Ett annat argument som framfördes av distriktsstyrelsen var att det ännu inte finns ett färdigt avtal och därför att vi inte kan behandla frågan om ISDS. Visst, det finns inget färdigt utkast av hela avtalet men utkast till delar av det finns. Och vem vet, det kanske också finns ett helt utkast? Vi kan inte veta eftersom nästan all information om förhandlingarna och textförslagen har läckt ut från de stängda och hemliga förhandlingarna.

Under debatten svängde kongressledamöterna, från att distriktsstyrelsens inlägg fått spridda applåder blev det efterhand vi som yrkade på bifall till motionen och att säga nej till ISDS som blev applåderade. När distriktsstyrelsen haft sitt sista inlägg i debatten var det tyst från ledamöterna.

Kongressen var närmast enhällig i sitt beslut att säga nej till att företag ska kunna stämma stater för demokratiskt fattade beslut.

Jag vill tacka alla som deltog i debatten för er insats, ett särskilt tack till S-studenterna i Unikum som skrev den fina motionen. Jag känner mig stolt att ha varit en del i detta viktiga beslut. Jag är också stolt över att Socialdemokraterna i Norrbotten nu har sänt ett tydligt budskap till partikongressen i Västerås, vi säger nej till ISDS och har därmed anslutit oss till partidistriktet i Skåne.

Vad Sverige behöver är inte mindre politiskt handlingsutrymme utan mer. Vad Sverige behöver är inte större förskjutning av makt från folkvalda församlingar till näringslivet utan mindre. Vad Sverige behöver är inte mer nyliberalism utan mer demokrati.

Socialdemokraterna i Norrbotten har nu tydligt sagt att det är viktigare att värna demokratin, miljön, löntagarna och människors hälsa framför näringslivets vinster.

Nils Harnesk, (S)

3 tankar om “Socialdemokraterna i Norrbotten säger nej till ISDS!

  1. Hej, viktig och intressant text. Är det något sådant avtal som gör att Colombia blir stämt för sin skärpta tobakslagstiftning?
    (Jag undertecknade en lista för ett par veckor sedan med innebörden att ett vinstsökande företag inte ska ha rätten att påverka en stat att ändra sin hälsolagstiftning, trots att jag förundrades av fenomenet att en sådan rättsprocess pågår.)

    • Hej! Tack! Det låter precis som ett sånt investeringsskydd som ISDS som möjliggör företag att stämma stater för beslut som begränsar deras vinster. Ofta rör det sig om att man politiskt vill värna folkhälsa, arbetsrätt, miljö osv. som företagen då kan klassa som handelshinder och hinder för högre lönsamhet.

  2. Pingback: Halvtid i mandatperioden | En humanist i arbetslivet

Lämna ett svar till EmmaSofia Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s