KD Luleås korståg mot yoga

Anette Asplund är heltidsarvoderad ledare för kristdemokraterna i kommunfullmäktige i Luleå. Hon har betalt av oss skattebetalare för att bedriva en oppositionspolitik för medborgarnas räkning. För att förstå vilken möjlighet det här är att bedriva politik kan man jämföra förutsättningarna mellan den socialdemokratiska majoriteten och de nio oppositionspartierna.

Vi socialdemokrater har sex heltidspolitiker, dessa är de bägge kommunalråden och ordförandena i stadsbyggnads-, miljö- och byggnads-, social- och barn- och utbildningsnämnden. Samtliga oppositionsråd, nio stycken, har alla heltidsarvodering i den betydelsen att de har ersättning motsvarande en heltidsinkomst. Arvodet justeras utifrån partiets storlek.

Som exempel kan nämnas att fullmäktiges minsta parti med endast ett mandat, Landsbygdspartiet oberoende, har grundstödet motsvarande 21 840 kr och endast ett mandatstöd motsvarande 3744 kr. Totalt har deras gruppledare alltså 25 584 kr i månaden under hela mandatperioden.

Kristdemokraterna har två mandat i fullmäktige och deras gruppledare Anette Asplund får ut 29 328 kr i månaden, grundstödet plus två mandatstöd.

Poängen är att man har goda förutsättningar att bedriva en konstruktiv och seriös oppositionspolitik. Man har precis som majoriteten möjlighet att använda sig av tjänstepersoners och förvaltningens stöd för att söka information och ta fram underlag för motioner. Ändå ser  vi från år till år att vissa partier inte ens orkar leverera ett eget budgetförslag eller för den delen gör som SD förra året och kopierar en kommunal budget från partikamraterna i Lund.

Hur använder sig Kristdemokraterna av denna chans att påverka politiken i Luleå?

Anette Asplund har gjort sig ökänd som en person som gärna gör kontroversiella uttalanden. Efter att regeringen med statsminister Stefan Löfven i spetsen erkände Palestina som suverän stat, ett led i den fredslösning som FN föreslog 1947, uttryckte sig Asplund på följande sätt:

”Tänk om (S) skulle kämpa mot onda krafter på riktigt och inte bara snacka om de…nu ligger judehatet (nazismen) väldigt nära eftersom man erkänner Palestina.”

Vi tar det igen. Kristdemokraterna i Luleå jämför alltså erkännandet av Palestina med nazismen. Det vi egentligen borde göra är att kämpa mot palestinierna (de onda krafterna).

Nästa grej Asplund gjorde var att dela en artikel från den Sverigedemokratiska mediesatsningen Samtiden på sin Facebook-sida. Samtiden är en starkt ifrågasatt satsning där SD försöker etablera en mediekanal där de kan prångla ut sverigedemokratiskt färgad ”nyhetsförmedling”. Det har däremot gått sådär då en rad avslöjanden slagit hårt mot satsningen, bl.a. att (surprise, surprise) förre chefredaktören avslöjades som rasist!

Artikeln som Asplund delade utgjordes av en intervju med en Mona Walter som påstod att det skulle finnas shariadomstolar i de svenska förorterna, att det finns en muslimsk världskonspiration där syftet är att ta makten i världens alla länder och tvinga oss att leva under ”Allahs lag”. Det är den s.k. Eurabiamyten.

Vad var Asplunds åsikter om denna beskrivning? Hon tyckte det var ”bra förklarat”, artikeln ”värd att dela” och att ”Mona Walter är det inget fel på”. Anna Waara, känd folkbildare mycket aktiv i kampen mot islamofobi, skrev såhär som kommentar till Anette Asplunds delning och åsikter om artikeln:

”Att tycka att Mona Walter som är en känd spridare av grov islamofobi är värd att dela är djupt problematiskt. Walter är känd att hetsa mot muslimer och drar generaliserande människor över en kam och ljuger när det passar hennes syften. Det är ingen slump att SD såväl som nazister hyllar henne. Om man inte ser detta undrar jag vad man har för bild av islam och muslimer?!”

Och vidare:

”Konstaterar bara att om man inte har koll på Eurabiamyten och tycker Mona Walter är värd lyssna på så har man inte koll på islamofobi. Mona Walter ses som problematisk av alla antirasistiska organisationer då hon sprider en grov rasism mot muslimer.”

Den myt som Kristdemokraterna och Anette Asplund aktivt bidrar till att sprida kan delas upp i två delar och går i korthet ut på dels en myt om att muslimer konspirerar för att ta över världen och en om att muslimer föder så många barn att Europas ”urbefolkningar” hotas av utrotning.

Står man bakom dessa beskrivningar står man också bakom en ökad spridning av rasism och konspirationsteorier. I slutändan är det ett direkt angrepp på demokratin och tilliten i samhället. De som tror på denna myt tror på fullaste allvar att ”muslimer konspirerar för att styra världen och de redan styr Europa, att ”konspirationen är hemlig och styrs av hemliga organ” och att ”de vill “islamifiera” Europa och att de samtidigt bedriver ett sexuellt krig för att blanda det europeiska blodet med muslimskt blod.”

I korthet kan man säga att Eurabiamyten är uppbyggd av samma grundstenar som myten om Sions vises protokoll, det antisemitiska dokument som låg till grund för den nazistiska övertygelsen om att det förelåg en judisk världskonspiration. Vi vet alla var det slutade, demokratins fall, mänsklighetens värsta övergrepp och närmare 12 miljoner mördade, av dem 6 miljoner judar.

Det man kan säga är att muslimen ersatt juden som den rasistiska rörelsens stora samhällsfiende och som skrämselfigur i sin propaganda.

Då kommer vi slutligen till Kristdemokraterna i Luleås senaste utspel. Anette Asplunds korståg mot yoga och mindfulness som elevens val på Tunaskolans högstadium i Luleå.

Bakgrunden till att högstadieleverna på Tunaskolan nu kan välja yoga och mindfulness på elevens val var att elevernas eget hälsoråd ville det. Eleverna själva ville alltså detta. Rektor gick vidare med frågan i samråd med kommunens hälsostrateger, landstinget och yogastudion. Tillsammans gjorde man bedömningen att detta låg rätt i tiden, det har dessutom prövats av Skolinspektionen som slagit fast att det är hälsofrämjande och att det kan ske utan religionsutövande. Det är helt enkelt etablerade, sekulära träningsformer.

Asplund och kristdemokraterna såg däremot rött. På fullaste allvar menade Anette Asplund att detta skulle leda till att eleverna undermedvetet blir konverterade till buddhism och hinduism. Trots det oerhört komiska i detta trångsynta synsätt och det faktum att Asplund inte kunde belägga dessa åsikter med något annat än artiklar och blogginlägg från en kristen kontext fortsatte gruppledaren för KD i Luleå djupare in i foliehattarnas ökenlandskap.

Nästa kontroversiella uttalande kom i samband med att kommunstyrelsen fattade beslut om att ge anslag för att genomföra projektet med yoga och mindfulness på Tunaskolan. Alla partier utom KD biföll förslaget. Såhär återges det hela när NSD tog kontakt med Asplund efter mötet:

Vid kontakt med Asplund för att kontrollera om det verkligen stämmer att hon sagt att yoga kan leda till att någon begår massmord säger hon att det hänt och hänvisar till forskning.

– Jag är oroad över konsekvenserna och riskerna. Kundaliniyoga frigör starka energier som griper tag i en och kan orsaka psykoser och hjärn- och njurkollaps, säger Asplund.

Miljöpartiets gruppledare Jan Nyberg beskrev Asplunds uttalande som mycket underligt:

– Det var det mest häpnadsväckande jag varit med om i min politiska karriär. Hon påstår att den här yogan, som landstingen och kommunen vill införa på Tunaskolan, leder till allvarliga hjärnskador som i sin tur kan leda till lust att begå massmord, sade han vid presskonferensen efter mötet.

I en intervju med SVT Norrbotten fick Anette Asplund frågan vad det skulle kunna vara för typ av energi som frigörs i kroppen av yoga:

Det är sådana här starka energier som följer med den här religionen. Man får fram den på något sätt genom gudarna som är kopplad till yogan. Det är lite svårt att beskriva men jag kan tänka mig att det är någon form av andar. Jag kan förstå att det är onda andar som tar över kroppen på något sätt, säger Anette Asplund.

Anette Asplund är inte bara gruppledare för Kristdemokraterna i Luleå. Hon är dessutom partiets röst i Norrbotten som ordförande i partidistriktet. Här påstår denna företrädare på fullaste allvar att man kan tas över av ”onda andar”, drabbas av ”hjärnkollaps”, ett medicinskt tillstånd jag hittills inte kunnat påträffa någonstans. Hon påstår vidare att det kan leda till att någon ”begår massmord”, ”att det har hänt” och ”hänvisar till forskning”.

Forskningen hon hänvisar till är bland annat av en viss doktor George Alexander som skrivit en bok som heter Yoga: The Truth Behind the Posture. Han anges som docent vid Biola University i Los Angeles.

Det är ett privatfinansierat, kristet, evangelikalt universitet som först hette Bible Institute of Los Angeles. Han jobbar alltså på ett kristet universitet och han har själv formulerat sin mission på följande sätt:

”Born in Sri Lanka and raised in India, he knows firsthand the history and deceptions of Yoga and wants Christians to be aware of its hidden dangers and potential consequences.”

Det är knappast oberoende vetenskap och forskning detta rör sig om utan en rakt igenom kristen dagordning som räds nya inslag i samhället. Klassisk konservativ politik med religiösa förtecken. Alexanders syfte med de texter han publicerar är att göra kristna ”medvetna om yogans dolda faror och potentiella konsekvenser”. Han har en religiös agenda för det han skriver. Det kvalificerar sig inte som vetenskaplig metod eller forskning om man redan på förhand vet svaret och tillrättalägger sin bevisning utifrån det.

Anette Asplund hävdade vidare att hon hade stöd från partistyrelsen i sitt ställningstagande. Detta var något som ifrågasättes av en partikamrat från Umeå som i Asplunds statusuppdatering om yogafrågan skriver:

– ”Det här börjar bli en parodi utan dess like som redan slagit hårt mot partiet i diverse medier.”

Asplund menar att hon checkat av detta mot Annika Eclund i partistyrelsen som är helt enig om ställningstagandet. Men partikamraten pressar på:

– ”Om jag frågar henne (Eclund); kommer hon stötta dig i att skälen bakom det ligger i framkallande av psykos, kollaps i hjärnan, njursvikt, panik, depression och stress?

Det fortsätter:

”Vad menar du med ”liken”? Vill ha ett rakt svar, eftersom du påstår att partiledningen är bakom dig, vilket vore helt befängt.”

Jag skickade en fråga till Kristdemokraternas officiella Twitterkonto igår med NSD-artikeln bifogad, innehållande Anette Asplunds uttalanden, om vad man har för krav på sina ledare och om man som företrädare för Kristdemokraterna kan påstå vad som helst. Det korta svaret från partiet var ”det är inte vår partilinje”.

img_2753

Inte Kristdemokraternas officiella partilinje. Ändå säger Asplund att hela partistyrelsen backar upp henne.

Idag kom då ett uttalande från Kristdemokraternas nationella pressekreterare där man deklarerar att man ”inte är emot yoga i skolan”. Asplund har alltså inget stöd från partistyrelsen i sitt agerande. Faktiskt håller inte ens partidistriktets vice ordförande med om Asplunds ställningstagande.

Kristdemokraternas utveckling i Luleå har under Anette Asplunds ledning pekat rakt ned. Spridning av rasism och islamofobi, klumpiga nazismjämförelser och religiös konservatism. Är detta något som Kristdemokraterna som parti kan stå för?

Yogadelen kan ju uppfattas som rätt komisk men är rätt olustig om partiet skulle ha haft ett verkligt inflytande. Vad hade vi sett härnäst i skolan? Andeutdrivning? Förbud att undervisa evolutionsteorin?

Det mest skrämmande är nog ändå det oreflekterade närmandet till den rasistiska tankemiljön, spridandet av islamofobi och konspirationsteorier. En idépolitisk förflyttning som Kristdemokraterna också signalerat om nationellt när t.ex. partiledaren Ebba Busch-Thor uttalade sig positiv till ett regeringssamarbete med Sverigedemokraterna och att de inte är ett rasistiskt parti.

Notering: Anette Asplund blockerade mig på Facebook efter denna debatt.

Nils Harnesk, (S)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s