Moderaterna vill inskränka rättsstaten

Med sitt förslag om att införa zoner där tidigare dömda eller personer som uppträder med ett ”otrygghetsskapande beteende” inte får vistas utmanar Moderaterna rättsprincipen om att man som medborgare är att betrakta som oskyldig till dess att motsatsen bevisats.

Inte nog med det. Moderaterna vill ge polisen mandat att direkt på plats utfärda förbudet med omedelbar verkan. Överträdelser ska vara straffbelagda och kunna leda till fängelse. Poliser skulle i ett svep bli domare också.

Tankarna går till seriefiguren Judge Dredd som lever i ett post-apokalyptiskt samhälle präglat av kaos och anarki. Samhället har tagit till drastiska åtgärder och infört ’street judges’, gatudomare, som både är poliser, domare, jury och bödlar.

Inskränkning av rättsstaten

Moderaterna verkar ha läst lite för mycket Judge Dredd för att det ska kännas bekvämt. Vi lever i en demokrati med ett fungerande rättsväsende. Sverige behöver inte gatudomare. Utsattheten för misshandel sjunker, inbrott och rån har legat på samma låga nivå de senaste åren och antalet mord har sedan 1990-talet visat en nedåtgående trend. Allt enligt statistik från BRÅ.

Detta syns däremot inte i BRÅ:s mätning av oro och otrygghet. En fjärdedel av de tillfrågade uttrycker oro över ökad brottslighet och en tredjedel oroar sig över att en närstående ska bli drabbad av brott.

Moderaterna spär på denna irrationella rädsla och vill framstå som det parti som kan återföra lag, ordning och trygghet.

Vad förslaget faktiskt innebär är en inskränkning av rättsstaten och friheten.

Zonförbudsdebatten i USA

I Charlotte, den största staden i delstaten North Carolina, pågick under 2015 och 2016 debatt om så kallade Public Safety Zones. Initiativet kom från polisen och togs upp av stadsfullmäktige.

Förslaget mötte motstånd av två anledningar. Dels för att det var lagvidrigt och dels för att det skulle innebära en kraftigt förstärkt segregation.

Det förslag som Moderaterna lägger fram om zonförbud är anmärkningsvärt likt det från Charlotte. Frågan är om de inte har kopierat det rakt av.

Public Safety Zones innebar, precis som Moderaternas zonförbud, ett övergrepp på rättsstaten och den personliga friheten. Kritiken riktades, precis som i Sverige, mot att förslaget kränkte principen om att en medborgare betraktas som oskyldig till dess att motsatsen bevisats i domstol.

Efter massivt motstånd från det civila samhället avslogs förslaget om zonförbud i stadsfullmäktige.

Mer Bamse än Judge Dredd

Moderaternas universallösning är hårdare straff, mer lagstiftning, mer poliser och mindre frihet.

Desto trovärdigare är lösningar som bygger på ökade resurser till närpolis, samarbete med lokalsamhället, trygghetsvandringar och mer investeringar i de områden som nu pekas ut av Moderaterna som områden som ska stängas.

Lösningen är inte mer slutenhet utan mer öppenhet. Precis som kommunstyrelsens ordförande i Göteborg är inne på, socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson.

Moderaterna skulle behöva läsa lite mer Bamse än Judge Dredd.

Nils Harnesk, (S)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s