Varför vill jag bli ordförande?

När jag nyligen deltog i en debatt på min gamla högstadieskola i Råneå så var en av frågorna vi skulle svara på varför vi blev politiker. Mitt svar var att jag inte är politiker, det är inte mitt yrke. Mitt arbete är som arkeolog, däremot har jag valt att bli partipolitiskt aktiv och fått förtroendet av mitt parti och medborgarna att företräda dem. Politiker får aldrig betraktas som ett jobb som vilket annat. Det är ett förtroendeuppdrag.

Det är grunden för min syn på politiska uppdrag. Det är också det som driver mig till att förklara, debattera och att samtala om politiken mitt parti står för och genomför i kommun och region. För det är det samtalet som skapar förtroende och tillit, det som till slut ändå ligger till grund för demokratin. I den stund som medborgarna tappar tilliten, i den stund som samtalet tystnar är vår demokrati ute på tunn is.

Därför kan inte vi som vill axla ansvaret för politiska förtroendeuppdrag vara anonyma, osynliga för andra än våra egna partimedlemmar eller bara synas i samband med allmänna val. Vi kan inte backa för samtal och debatt på sociala medier, vi måste skriva debattartiklar, vi måste synas på olika arrangemang i samhället och vi måste delta i föreningsliv och andra ideella sammanhang.

Att jag söker förtroendet för att bli kultur- och fritidsnämndens ordförande är ingen hemlighet. Men bakgrunden till att jag gör det är att jag känner ett förtroende, inte bara inom partiet utan även hos luleborna.

Under de senaste åtta åren har jag målmedvetet tagit ansvar för och kommunicerat vårt partis kulturpolitik och aktivt samtalat om och debatterat kulturens förutsättningar i kommunen men även i det regionala perspektivet. Från det att det blev klart att kultur- och fritidsnämnderna med tillhörande förvaltningar går samman har jag kommunicerat den förändringen, jag har tydliggjort och samtalat om de fördelar detta medför men utan att backa ifrån att möta den oro och den kritik som beslutet också resulterat i.

Ett exempel på detta var den kväll på Lillan som jag tog initiativ till tillsammans med JP Kostet. Under rubriken ”Nästa steg för kultur och fritid” fick en panel av representanter från både kultur och idrott i Luleå chansen att säga sitt om sammanslagningen. Både farhågor och naturligtvis också fördelar, det var ett mycket bra samtal, många bra frågor och extremt bra medskick som jag kommer att ta tillvara i det fortsatta arbetet.

För den som vill ta del av samtalet kan göra det i efterhand. I panelen deltog:

Susann Jonsson, då avgående VD för Filmpool Nord, numera VD för Boden Event och känd kulturprofil i Luleå.
Bengt Augustsson, ordförande Luleå SK, tidigare ordförande Norrbottens fotbollsförbund och Norrbottens idrottsförbund.
o  Marie Wårell, verksamhetschef för den fria dansgruppen Dansinitiativet, professionell dansare och pionjär inom den professionella dansens utveckling i Luleå.
o  Eva-Stina Johansson, ledamot i Svenska Basketbollförbundet och Norrbottens basketbolldistrikt, engagerad i Höken Basket.

Jag brinner för att utveckla kulturlivet och fritidsområdet i Luleå. Och jag vill göra det tillsammans med kulturutövarna, både professionella och amatörer. Jag vill göra det tillsammans med föreningarna både inom kultur och idrott. Jag vill göra det tillsammans med kulturinstitutionerna såväl som med elitlagen. Framför allt vill jag göra det tillsammans med våra barn och unga som är en fortsatt prioriterad grupp för oss socialdemokrater.

För Luleå som kommun är det extremt viktigt att vi fortsätter jobba offensivt för jämställdhet. Vi vet att unga kvinnor väljer att lämna Luleå, det kan ske av olika anledningar men det ska absolut inte vara för att de känner att de inte passar in eller känner sig välkomna i vår kommun. Därför skulle jag vilja se över fördelningen av kommunala medel mellan män och kvinnor, flickor och pojkar. Både för kulturområdet och för fritidsområdet och att vi även bryter ned det för hur det fördelar sig mellan breddverksamheten och det professionella kulturlivet och idrotten.

Att slå vakt om kulturens egenvärde och ett oberoende fritidsområde är viktigt för mig och mitt parti. Vi ser bägge områdena som sjävklara delar av vår gemensamma välfärd. Politiker ska inte vara inne och göra värderingar om kulturens innehåll eller idrottens verksamhet. Vi ställer inte något av områdena mot varandra eller för den delen mot andra delar av vår kommuns verksamheter.

Detta måste understrykas idag när vi ser partier som Sjukvårdspartiet i regionen som ställer kultur och fritid mot sjukvården av ren populism eller Sverigedemokraterna som vill använda området för att uppfostra oss till goda SD-svenskar.

Vi måste ständigt påminna oss om varför vi avsätter skattemedel för kultur och fritid. Det är i första hand för att medborgarna, ung som gammal, oavsett kön och ekonomiska möjligheter, ska ha möjlighet att ta del av, utöva och utveckla sig som människor genom ett brett utbud av kultur och idrott. Andra värden, som ökad integration och tillväxt, demokratisk skolning och ökad trivsel i samhället är positiva sidoeffekter eller instrumentella värden där områdenas styrkor kan användas. Men det är inte det som är det primära med vår kultur- och fritidspolitik.

Jag ser spontant ett antal frågor som, om jag blev ordförande, skulle vilja se över möjligheterna för, utveckla eller genomföra:

 • Inrätta en scen för professionell dans. Dansen saknar infrastruktur idag, det är en fortsatt prioriterade fråga för vårt parti.
 • Snabbutreda möjligheten att dubblera aktivitetsstödet till idrottsföreningar. Vi ska premiera aktivitet och utveckling, ett önskemål som själv förts fram av idrottsrörelsen.
 • Att stegvis förbättra ersättningar och villkor för de professionella kulturarbetare som bor och verkar i kommunen. Vi har förbättrat villkoren i omgångar med ambitionen att göra det lättare att kunna leva på sitt skapande, det vill jag fortsätta med.
 • Att utreda möjligheten att återinföra ett administrativt stöd för breddidrotten i Luleå. Vi ska underlätta för föreningslivet, idag tyngs många föreningar av mycket administration som ska hanteras av ideella krafter. Det är inte hållbart i längden.
 • Utveckla ett bra och brett innehåll av verksamhet från både kultur- och fritidsområdet till den nya mötesplatsen för unga.
 • Värdesäkra och utveckla fritidsgårdarna, inga fler nedläggningar.
 • Permanta Luleå som fristad för hotade kulturarbetare, en viktig demokratisk markering som därtill utvecklar kommunens kulturliv.
 • Utreda förutsättningarna för att införa en central pool för konstnärlig gestaltning. Idag avsätts 1% av byggkostnaderna vid alla nybyggnationer för detta ändamål, men det kan ofta vara ganska små summor. Bättra att kunna samla detta till en budget för att därmed kunna prioritera på ett helt annat sätt. Till exempel att kunna genomföra större gestaltningsprojekt i områden där det inte byggs särskilt mycket eller alls idag men som behöver en uppryckning rent estetiskt för att upplevas som attraktivt. Det skulle även innebära större uppdrag för de professionella konstnärerna.
 • Slå vakt om fritidsbanken och Kulturskolan. Alla ska kunna ta del av och utöva kultur och idrott på lika villkor, det ska inte avgöras av dina föräldrars plånbok.
 • Fortsätta utveckla samarbetet med närliggande kommuner inom både kultur och idrott. Tillsammans kan vi göra mer. Samverkan med Boden om fotbollen är ett exempel, Luleå kommun kan inte bygga arenor för samtliga idrotter.
 • Bibehålla de höjda driftsbidragen till kommunens två ridskolor.
 • Utveckla Kulturens hus, ett Kulturens hus 2.0. Nu är vårt gemensamma kulturhus drygt 10 år gammalt och det är dags att utvärdera verksamheten. Det är en jättefin verksamhet men det är dags att göra en analys på vilka vi når, vilka vi inte når, tillgänglighet till lokaler och en rad andra frågor.
 • Samordna de kommunala konferensverksamheterna, idag har både fritids- och kulturförvaltningen egen verksamhet inom detta område. Det behöver samordnas.
 • Se till att etablera skolbio, minst en filmföreställning per barn och år.
 • Att utveckla ett koncept för kultur för äldre. Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns idag. Östergötland är ett intressant exempel att titta på.
 • Utveckla och förstärk samverkan mellan fritidsgårdar och folkbiblioteken, kultur- och idrottsföreningar, fritidsbanken och kulturskolan.
 • Inled samtal med barn- och utbildningsförvaltningen om hur vi kan arbeta vidare för att utveckla och förbättra skolbiblioteken.
 • Tillgängligheten till ett rikt kultur- och fritidsutbud ska naturligtvis vara lika hög i hela kommunen, det måste vara målbilden. Där behöver vi ta oss en funderare på om vi verkligen når det målet idag och hur vi kan göra det bättre.
 • Allmänt arbeta för att förändra synen på professionella kulturutövare. Det är ingen som skulle säga till en professionell, manlig hockeyspelare att acceptera en lägre lön för ”han får ju hålla på med något som han tycker är roligt”. Inom kultursektorn är detta synsätt alltför vanligt. Det måste vi förändra.

Jag har en massa andra idéer om hur jag skulle vilja gå vidare men framför allt bjuder jag in er alla som läser detta och som kan sprida det vidare att jag vill att ni deltar på den resan. Alla inspel är välkomna, alla idéer och förslag som möter målet om ett bättre och mer inkluderande kultur- och fritidsliv i Luleå är varmt välkomna.

Vill du stötta mig i min strävan i att fortsätta utveckla Luleå som en stark kultur- och idrottskommun? Då kan du göra det på olika sätt. Dels kan du dela detta inlägg! Men du kan också kryssa mig i valet och uppmana dina vänner och bekanta att göra detsamma. Jag finns på plats nummer 5 på vår lista i kommunvalet. Är du medlem i Socialdemokraterna kan du lyfta mitt namn i de kommande nomineringsprocesserna.

Vi ses! Och tveka aldrig att ställa dina frågor till mig eller att bjuda in mig till samtal, det är så vi bygger förtroende för varandra.

Nils Harnesk, (S).

Skärmklipp_Ett Luleå för alla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s