Vi prioriterar, vi väljer välfärden

Det här är en längre version av den ledarkrönika som jag skrev i NSD.

För en kommun finns i huvudsak tre sätt att på egen hand skapa utrymme i ekonomin. Höja kommunalskatten, öka befolkningen och därmed skatteunderlaget och/eller minska kostnaderna inom de kommunala verksamheterna.

 
Vi ser att behoven ökar i välfärden. Färre i arbetsför ålder ska försörja fler äldre och med större behov än tidigare, den kommunala skolan behöver i allt högre grad konkurrera om lärarna och likvärdigheten i skolan kräver en hög grad av behöriga lärare. Parallellt ökar behoven av investeringar i ålderstigen infrastruktur, vägar, gator, badhus, fastigheter, vatten- och avloppsledningar. Generellt sett så ökar behoven snabbare än skatteunderlaget.
 
Vi har under många år, i bred enighet i kommunfullmäktige, satsat på bygga ut Luleå. Etablera nya bostadsområden, få hit nya företag, bygga bostäder, satsa på utbyggnad av VA-nätet, offensiva satsningar på kultur- och fritidsområdet och på alla andra tänkbara sätt få Luleå att växa och genom befolkningsökning skapa förutsättningar för en kommunal ekonomi i balans. Luleå är en viktig del för utveckling i vårt län, hade inte vi satsat så mycket i vår kommun hade utvecklingen i länet också bromsats. 
 
Vi har däremot inte nått ända fram med befolkningsökningen. Insatserna har gjort avtryck men inte i tillräcklig omfattning. Luleås befolkning ökar men inte i snabbt nog.
 
Sammantaget är detta inget unikt för Luleå, Norrbotten eller stora delar av Sverige. Befolkningen har ökat allra mest i storstäderna och deras kranskommuner. Sen 1955 har Sveriges befolkning ökat i runda slängar med 3 miljoner, under samma period har Norrbottens befolkning ett plus på endast 264 personer.
 
Koppla ihop detta med att den nationella debatten i princip bara handlat om skattesänkningar sedan svenska folket valde Alliansen 2006. Under Reinfeldts två regeringar sänktes skatterna med 140 miljarder. En enorm summa. Med M/KD/SD-budgeten så kapades det ytterligare 28 miljarder.
 
Nationell sammanhållning och ett rättvist skattesystem har inte premierats av väljarna. Många har intalat sig själva att de extra hundralappar som vi fått i plånboken i själva verket inte behövdes någon annanstans. En dyr villfarelse. För det är klart att tar man bort mer än 170 miljarder från vårt gemensamma samhällsbygge får det konsekvenser.
 
För att Sveriges alla kommuner ska klara av att möta behoven hos befolkningen fram till 2022 saknas det idag omkring 80 miljarder enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Med nära 60 procents dominans av högerpartier i Sveriges riksdag kan vi inte räkna med att staten löser detta, samtidigt som det bara är staten som kan säkerställa en jämlik välfärdspolitik i hela landet.
 
För oss socialdemokrater har den här verkligheten inneburit att vi på kommunal och regional nivå kompenserat på olika sätt för att bibehålla kvaliteten i välfärden när staten inte tar sitt ansvar. I Luleå har vi nått den gräns där vi nu måste göra stegvisa förändringar för att behålla samma goda kvalitet i vård, skola, omsorg för att samtidigt undvika mer drastiska åtgärder längre fram.
 
Alla partier i fullmäktige har fått ta del av presentationer och underlag för den ekonomiska verklighet som vi står inför. Alla gruppledare är väl medvetna om att vi måste göra åtgärder nu för att kunna säkerställa kvaliteten inom skola, vård och omsorg. Ändå deklarerar merparten av oppositionspartierna att de mer eller mindre inte kommer att göra något åt det. De ser problemen men de är för rädda för att göra något åt det.

Allt ska bli som det är, inga åtgärder ska göras. De vill sitta still i båten, ånga på i samma fart och säga till medborgarna i Luleå att vi kan fortsätta som förut samtidigt som vi alla sett isberget som väntar längre fram. Titanic-liknelsen kan dras till sin spets men det behövs knappast. Ingen av dem är beredda att göra några skarpa förändringar, ingen av dem är heller beredda att höja skatten och de vet alla vi inte når den målsättning vi haft med vår befolkningsökning.

Jag är den första att skriva under på det som Olov Abrahamsson skrev på NSD:s ledarsida i förra veckan, den kommunala verkligheten och förutsättningarna för lokaldemokratin kommer att bli bister om det bara kommer till att administrera tuffa ekonomiska prioriteringar.

Vi tror däremot att vi kan lösa Luleås problem med bibehållen kvalitet och utan skattehöjning. Genom att anpassa arbetssätt, slopa gamla och överflödiga lokaler, samarbeten med våra grannkommuner och smartare investeringar så kan vi få en ekonomi i balans och samtidigt prioritera vår viktigaste resurs, kompetent personal. Det kommer att ske förändringar, men det är tyvärr nödvändigt. Vi som är folkvalda måste ta vårt ansvar för kommunen som helhet även när det är svårt.

Varför vill inte höja kommunalskatten? För att en höjning av kommunalskatten slår hårt mot vanligt folk. Det finns bara en skattesats i kommunen, när den höjs så höjs den lika mycket för alla. Det skadar köpkraft, gör vardagen svårare för de som redan har minst och försämrar vår kommuns attraktivitet.

Vi behöver höja skatter, men inte i kommunerna och inte för vanliga löntagare. Det finns många organisationer och grupper som idag flyr undan skatt, företag och förmögna som lever gott på de skattesänkningar och skattesubventioner som Alliansen införde. Grupper som inte i tillräckligt hög grad bidrar till det allmänna bästa, utan snarare lever på att vanligt folk betalar allt högre och högre kommunalskatt medan de själva bidrar allt mindre och kan bosätta sig i landets rikemanskommuner. Kommuner som Vellinge och Danderyd, reservat för landets högsta inkomstgrupper och sannolikt också högsta andelen skatteflyktingar.

Det är därför på statlig nivå det behöver höjas skatter, för det är där skatterna kan sättas utifrån bärkraft. Allt med rimlighet naturligtvis men klart är att skattesystemet i Sverige har blivit allt plattare. Allt större skatteansvar läggs på oss vanliga löntagare. Avskaffandet av förmögenhetsskatt, arvsskatt, fastighetsskatt, sänkning av gränsen för statlig inkomstskatt och andra skatteförändringar har lett till den situation vi befinner oss idag där allt fler kommuner och regioner måste höja sina skatter för att kompensera bortfallet från staten.

Statliga skattemedel som hade behövts för att möta medborgarnas behov, bygga och underhålla infrastruktur och säkra välfärdens kvalitet i hela landet går nu istället till lyx- och överkonsumtion. En konsekvens av detta är att det kommer att bli svårare och svårare för många kommuner och regioner att klara sitt uppdrag de kommande åren.

Socialdemokratisk välfärdspolitik har alltid byggt på en sammanhållen politik. Vi vinner val för att vår omfördelande skattepolitik och utjämningssystem nationellt ger de resurser som krävs för att förverkliga en högkvalitativ skola, vård och omsorg i kommuner och regioner. Det kommer vi att fortsätta kämpa för och förhoppningsvis få mandat för i nästa riksdagsval, fram till dess måste vi försöka lösa de problem som vi har att hantera i vardagen här i Luleå.

Det ansvaret är vi beredda att ta. Det är mot den här bakgrunden som vi nu går med det reviderade budgetförslaget till kommunfullmäktige den 25/3. Vi blundar inte för isberget. Vi har nu möjlighet att lägga om kursen i tid och samtidigt säkerställa att vi genom stegvisa och kontrollerade åtgärder tryggar en ekonomi i balans och med en säkerställd kvalitet inom vård, skola och omsorg. Vi prioriterar det som utgör välfärdens absolut viktigaste resurs, personalen och kvaliteten i service gentemot medborgarna.

Det oppositionen gör, det är att blunda för isberget och hoppas på att fartyget ändå är osänkbart. Det är högst oansvarigt och ett sådant agerande skulle i förlängningen leda till att vi skulle tvingas till långtgående och för den kommunala välfärden katastrofala åtgärder. Tänk på detta innan du är alltför snabb med att köpa oppositionens alltför förenklade retorik om den kommande budgeten för kommunen. Vill du ha folkvalda som tar ansvar för situationen eller såna som blundar för problemen?

Förslaget till reviderad budget finns att läsa här.

Nils Harnesk, (S)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s