Vårtal Valborg 2019

Detta är det vårtal som jag höll under firandet av Valborg på Skurholmsberget 2019.

Det är nog många av oss som är här idag som har sålt majblommor. Visste ni att Majblomman började med en vilja att göra skillnad för barn och unga i fattiga och utsatta hem? Och med en tro på att alla har något att bidra med? Blomman av papper blev en symbol för socialt engagemang. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Sen 1907 har svenska barn sålt majblommor för att bekämpa barnfattigdom, idag är det över 80 000 barn som varje år engagerar sig för sina medmänniskor.

Det få däremot vet är att grunden för Majblommans verksamhet är FN:s barnkonvention. En konvention som anses så viktig i Sverige att riksdagen beslutat att den ska bli svensk lag, en lag som träder i kraft 1:a januari 2020.

I Barnkonventionen finns bland annat följande punkter:

  • Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Varje stat ska ta ansvar för och nyttja sina resurser till fullo för att uppfylla barns rättigheter.
  • Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.
  • Varje stat ska skydda barn från alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet.
  • Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.
  • Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt.

Sverige har åtagit sig att följa dessa och alla andra punkter i konventionen ända sen regeringen undertecknade den 1990. Och om mindre än ett år blir den alltså lag.

Ändå ser vi hur regeringen tvekar inför att ta hem de omkring 80 svenska barn som finns i krigsområden i Syrien. Utmärglade, oskyldiga barn som mår väldigt, väldigt dåligt. Varför vacklar de? För att det finns människor i Sverige som på allvar vill skuldbelägga barnen, vissa bara ett år gamla, för deras föräldrars dåliga omdöme. Som säger att barnen förtjänar att dö för att deras föräldrar valde att slåss för en av världens värsta terrororganisationer.

Mitt Sverige överger inte barn för att deras föräldrar fattat dåliga beslut. Lika lite som att vi överger barn vars föräldrar av fattigdom, missbruk eller annan utsatthet inte kan ta hand om dem.

I mitt Sverige delar vi alla åtminstone en grundläggande värdering, det är att barn föds oskyldiga. Oavsett om de fötts in i en familj med rika föräldrar, en med fattiga föräldrar eller i en familj där föräldrarna valt terrorism. Vilket samhälle får vi annars? Samhället är våra gemensamma värderingar, ett mått på vår medmänsklighet. Vad får vi för samhälle om vi säger att vissa barn saknar människovärde för deras föräldrars ställning i samhället? Det är inte det Sverige jag känner, inte det samhälle jag vill vara del av eller se mitt barn växa upp i. Mitt Sverige tar hand om alla barn.

Våra barn är framtiden. Är det några som ska skuldbeläggas är det vi vuxna. Bara under min livstid har jag upplevt hur klimatet förändrats och hur miljön förstörs. Vintern är inte längre vad den var, varmaste aprildagen på 120 år. Förändringarna går snabbare här i norr och märks tydligt. Extremt väder blir allt vanligare, allt från enorma mängder snö och till långvarig värme och torka som förra sommaren.

Grundvattennivåerna i många delar av Sverige är på kritiska nivåer och skogsbränder härjar redan på vissa platser. När mina föräldrar växte upp gick fisken i Bottenviken fortfarande att äta och torsken i Östersjön var omfattande och livskraftig. Idag råder motsatsen. Det finns många, många andra exempel på hur snabbt vi håller på att föröda vårt enda hem.

Men det finns hopp. För knappt två veckor sedan samlade Greta Thunberg, en 16-åring från Sverige, 25 000 åhörare i Rom. Hon har hållit tal i FN, inför Europaparlamentet, en rad andra parlament och träffat påven. Greta företräder en rörelse som får allt större kraft världen över. I december 2018 demonstrerade 65 000 i Bryssel med kravet att Europas politiker måste leva upp till Parisavtalet. 100 000-tals elever världen över har gått ut i skolstrejk för klimat och miljö.

Kritikerna säger att de är barn, inte experter. Greta har aldrig hävdat att hon är det. De är inte experter, de det säger åt oss vuxna är att lyssna på experterna, att ta hotet på allvar.

Ett citat av Greta Thunberg som slår hårt i mig är detta:

Ni säger att ni älskar era barn över allt annat, samtidigt stjäl ni deras framtid framför ögonen på dem.

Mitt vårtal handlar om medmänsklighet, anständighet och att värdesätta våra barn. För det finns fler Greta Thunberg av olika slag. Barn är barn, oavsett vilka deras föräldrar är. Ett anständigt samhälle ger alla sina barn de allra bästa förutsättningarna att förverkliga sina drömmar precis som Greta, i mitt Sverige så behövs alla, oavsett vad de väljer att bli.

En del blir Greta Thunberg, men Greta skulle inte vara där hon är utan alla de som ser till att samhället fungerar, busschaufförer, förskollärare, undersköterskor, läkare, ingenjörer, arkeologer, bibliotekarier. För att Greta ska kunna förändra världen så måste hon ha oss alla i ryggen, ett anständigt samhälle där alla människors lika värde är omöjligt att ifrågasätta.

Om det är tre saker ni ska ta med er från mitt vårtal så är det följande. Regeringen, se till att ta hem våra svenska barn från Syrien. Krig mot terrorism vinner vi inte med mer barbarism. Barn är barn. För det andra, se till att backa Greta Thunberg och den rörelse som hon nu bygger. Vi har bara en planet att leva på och vi älskar alla våra barn, vi måste klara klimatomställningen om de ska ha en framtid. För det tredje, jämlikhet är vad som byggt Sverige framgångsrikt, det som möjliggjort att Greta Thunberg kan tala inför 25 000 personer i Rom. Välj jämlikheten i alla de val ni gör.

Ska allt det jag sagt koncentreras till en mening så är det att våra barn är framtiden, en framtid som vi vuxna nu har möjlighet att göra precis så bra som vi önskar dem. Tack! Nu tänder vi en eld som inte går att släcka!

Nils Harnesk, (S)

IMG_0280

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s